Sylwia Śledzicka / tel. +48 881 368 359 / e-mail: s.sledzicka@rzeczoznawcalubelskie.pl
Przygotowanie operatu szacunkowego dla mieszkania prywatnego
Wycena mieszkania własnościowego lub mieszkania spółdzielczego przeprowadzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego jest niezbędna m.in. w sytuacji gdy starasz się o kredyt bankowy na zakup mieszkania (jak również jego wykończenie lub remont).

  Skontaktuj się ze mną już teraz!

  Potrzebujesz operatu szacunkowego? Wypełnij formularz poniżej. Zadzwonię do Ciebie w celu ustalenia szczegółów.  Do czego będzie Ci potrzebny operat?
  Cele spadkowe
  Podział majątku
  Wzajemne rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami
  Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości
  Wykorzystanie ustalonej wartości w trakcie negocjacji ceny kupna/sprzedaży
  Cele skarbowo – podatkowe
  Cele ubezpieczeniowe
  Uzyskanie kredytu
  Kilka kroków i wycena będzie gotowa. Poznaj proces wyceny.
  1
  Pierwszy kontakt
  Kontakt telefoniczny / mailowy / przez formularz w celu ustalenia szczegółów współpracy. Na podstawie informacji dotyczących przedmiotu i celu wyceny zaproponuję cenę i termin wykonania operatu szacunkowego.
  2
  Przekazanie dokumentów
  Posiadane dokumenty dot. nieruchomości możesz przesłać w formie elektronicznej. W przypadku braku niezbędnych dokumentów mogę wystąpić o nie do właściwych urzędów samodzielnie (może to wiązać się z wyższą ceną i wydłużonym czasem realizacji wyceny).
  3
  Kwestie formalne
  Po zaakceptowaniu oferty wspólnie ustalimy termin i sposób płatności oraz datę i godzinę oględzin nieruchomości.
  4
  Oględziny nieruchomości
  W trakcie oględzin dokonam ustalenia stanu nieruchomości i jej otoczenia, sporządzę dokumentację fotograficzną oraz jeśli to konieczne dokonam pomiaru powierzchni nieruchomości.
  5
  Sporządzenie operatu szacunkowego
  W procesie wyceny dokonam oszacowania wartości nieruchomości i wykonam operat szacunkowy.
  6
  Przekazanie operatu szacunkowego
  Gdy operat szacunkowy będzie gotowy ustalimy sposób i termin jego odbioru.
  Proces wyceny
  Operat szacunkowy wyceny mieszkania, sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego stanowi dokument będący efektem procedury wyceny nieruchomości. Proces wyceny mieszkania składa się z kilku równie istotnych elementów.
  Ustalenie stanu nieruchomości

  Pierwszym etapem w toku czynności rzeczoznawcy majątkowego jest dokładne ustalenie stanu wycenianej nieruchomości. Wnikliwa analiza dokumentów pochodzących m.in. z rejestru ksiąg wieczystych, rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji technicznej dotyczącej budynku w którym usytuowane jest mieszkanie pozwala na precyzyjne określenie przedmiotu i zakresu wyceny. Cel wyceny jest natomiast ustalany w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

  Oględziny nieruchomości

  Następnym elementem w toku czynności rzeczoznawcy majątkowego są oględziny nieruchomości, w ramach których ocenie podlega stan zagospodarowania działki na której posadowiony jest budynek, stan techniczno-użytkowy i standard wykończenia budynku i mieszkania oraz stan otoczenia, dostęp do obiektów infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej.

  Weryfikacja informacji

  Podczas oględzin rzeczoznawca majątkowy dokonuje weryfikacji informacji uzyskanych z dokumentów ze stanem rzeczywistym. Dopiero w kolejnym kroku, mając na względzie przedmiot i cel wyceny oraz dostępne dane rynkowe rolą rzeczoznawcy majątkowego jest ustalenie rodzaju określanej wartości i sposobu wyceny.
  W tym miejscu analizie poddaje się w większości przypadków rynek obrotu mieszkaniami podobnymi do wycenianego. Na podstawie cech różnicujących te nieruchomości oraz lokalnych uwarunkowań rynkowych i specjalistycznej wiedzy wyceniającego oszacowaniu podlega wartość rynkowa mieszkania.

  Czas realizacji i wycena mieszkania
  Wykonana przez licencjonowanego
  rzeczoznawcę majątkowego
  Już od 550 złotych
  Gotowa już za 4 dni
  Zamów wycenę
  Przeczytaj o procesie oraz niezbędnych dokumentach >
  W cenie

  • Egzemplarz dokumentu w formie papierowej oraz na życzenie Zleceniodawcy wersję elektroniczną w formacie pliku pdf (skanu wykonanego z oryginalnego operatu szacunkowego, podpisanego i ostemplowanego przez rzeczoznawcę majątkowego).

  Ważne informacje

  Ostateczna cena i termin usługi ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą po zapoznaniu się z przekazanymi przez niego dokumentami i ustaleniu celu wyceny. Cena usługi nie ma związku z wartością nieruchomości i uzależniona jest od rzeczywistej pracochłonności wyceny.

  Co wpływa na wycenę?

  • Sytuacja prawna nieruchomości i dostępność niezbędnej dokumentacji
  • Zakres wyceny (mieszkanie wykończone, mieszkanie w stanie deweloperskim, mieszkanie w stanie deweloperskim z kosztorysem na wykończenie)
  • Konieczność przygotowania dodatkowych analiz, wymaganych m.in. przez banki.

  Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności skompletowania przez rzeczoznawcę majątkowego dodatkowej dokumentacji dotyczącej wycenianej nieruchomości bądź wsparcia biegłych z zakresu budownictwa czy instalacji technicznych.
  Wymagane dokumenty
  1
  Wycena mieszkania własnościowego z rynku pierwotnego (mieszkanie od dewelopera, w tym mieszkanie w budowie)
  • umowa deweloperska, umowa rezerwacyjna lub umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania
  • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli budynek został oddany do użytkowania)
  • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej na której realizowana jest inwestycja
  • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działek gruntu na których realizowana jest inwestycja
  • rzut kondygnacji mieszkania z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń
  • prospekt informacyjny dot. opisu konstrukcji oraz standardu wykończenia budynku i mieszkania
  • kosztorys prac wykończeniowych (jeśli dotyczy)
  • inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  W większości przypadków w/w dokumenty otrzymujesz od Dewelopera przy podpisaniu umowy.
  2
  Wycena mieszkania własnościowego z rynku wtórnego (mieszkanie „z drugiej ręki”)
  • umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania (jeśli dotyczy)
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej
  • dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli dotyczy)
  • wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej dla działek gruntu na których posadowiony jest budynek z wycenianym mieszkaniem
  • wypis z rejestru lokali
  • kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy)
  • inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  3
  Wycena mieszkania spółdzielczego z rynku wtórnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego „z drugiej ręki”)
  • umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania (jeśli dotyczy)
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (jeśli została założona)
  • zaświadczenie właściwej spółdzielni mieszkaniowej zawierające informację dot. oznaczenia lokalu i osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku braku księgi wieczystej)
  • dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli dotyczy)
  • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej (w przypadku braku księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
  • kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy)
  • wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej dla działek gruntu na których posadowiony jest budynek z wycenianym lokalem
  • inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  Skontaktuj się ze mną już teraz!
  zadzwoń już teraz
  Szukasz przydatnych informacji? Zajrzyj na naszego bloga.
  Przejdź do bloga i czytaj więcej artykułów >
  zadzwoń już teraz