Sylwia Śledzicka / tel. +48 881 368 359 / e-mail: s.sledzicka@rzeczoznawcalubelskie.pl
Wycena nieruchomości komercyjnej
Definicja nieruchomości komercyjnej ma charakter ogólny i obejmuje zarówno lokale użytkowe (usługowe, handlowe, biurowe), działki zabudowane budynkami niemieszkalnymi (produkcyjnymi, usługowymi, magazynowymi), jak również obiektami specjalistycznymi (hotelami, ośrodkami wypoczynkowymi, centrami logistycznymi, stacjami benzynowymi) oraz działki niezabudowane o przeznaczeniu pozwalającym na ich wykorzystanie na cele inwestycyjne. Operat szacunkowy wyceny tego typu nieruchomości jest niezbędny do sfinansowania jej zakupu ze środków pozyskanych z kredytu bankowego. Do równie istotnych celów wyceny nieruchomości komercyjnych należą sporządzenie sprawozdania finansowego, sprzedaż nieruchomości lub wniesienie aportu do spółki. Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego wspomaga podjęcie optymalnych decyzji biznesowych.

  Skontaktuj się ze mną już teraz!

  Potrzebujesz operatu szacunkowego? Wypełnij formularz poniżej. Zadzwonię do Ciebie w celu ustalenia szczegółów.  Do czego będzie Ci potrzebny operat?
  Uzyskanie kredytu
  Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości
  Wykorzystanie ustalonej wartości w trakcie negocjacji ceny kupna/sprzedaży
  Wzajemne rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami
  Cele skarbowo – podatkowe
  Cele ubezpieczeniowe
  Wniesienie aportu do spółki
  Ustalenie strategii rozwoju
  Kilka kroków i wycena będzie gotowa. Poznaj proces wyceny.
  1
  Pierwszy kontakt
  Kontakt telefoniczny / mailowy / przez formularz w celu ustalenia szczegółów współpracy. Na podstawie informacji dotyczących przedmiotu i celu wyceny zaproponuję cenę i termin wykonania operatu szacunkowego.
  2
  Przekazanie dokumentów
  Posiadane dokumenty dot. nieruchomości możesz przesłać w formie elektronicznej. W przypadku braku niezbędnych dokumentów mogę wystąpić o nie do właściwych urzędów samodzielnie (może to wiązać się z wyższą ceną i wydłużonym czasem realizacji wyceny).
  3
  Kwestie formalne
  Po zaakceptowaniu oferty wspólnie ustalimy termin i sposób płatności oraz datę i godzinę oględzin nieruchomości.
  4
  Oględziny nieruchomości
  W trakcie oględzin ustalę stan nieruchomości i jej otoczenia, sporządzę dokumentację fotograficzną oraz jeśli to konieczne dokonam pomiaru powierzchni nieruchomości.
  5
  Sporządzenie operatu szacunkowego
  W procesie wyceny dokonam oszacowania wartości nieruchomości i wykonam operat szacunkowy.
  6
  Przekazanie operatu szacunkowego
  Gdy operat szacunkowy będzie gotowy ustalimy sposób i termin jego odbioru.
  Proces wyceny
  Operat szacunkowy wyceny nieruchomości komercyjnej stanowi dokument będący efektem procedury wyceny nieruchomości. Proces wyceny składa się z kilku równie istotnych elementów.
  Ustalenie stanu nieruchomości

  Pierwszym etapem w toku czynności rzeczoznawcy majątkowego jest dokładne ustalenie stanu wycenianej nieruchomości. Wnikliwa analiza dokumentów pochodzących m.in. z rejestru ksiąg wieczystych, rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz ustaleń w zakresie możliwości zagospodarowania terenu pozwala na precyzyjne określenie przedmiotu i zakresu wyceny. Cel wyceny jest natomiast ustalany w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

  Oględziny nieruchomości

  Następnym elementem w toku czynności rzeczoznawcy majątkowego są oględziny nieruchomości, w ramach których ocenie podlega stan zagospodarowania nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu), stan techniczno-użytkowy i standard wykończenia obiektów budowlanych oraz stan otoczenia, dostęp do obiektów infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. Podczas oględzin rzeczoznawca majątkowy dokonuje weryfikacji informacji uzyskanych z dokumentów ze stanem rzeczywistym.

  Szacowanie wartości nieruchomości

  Podczas oględzin rzeczoznawca majątkowy dokonuje weryfikacji informacji uzyskanych z dokumentów ze stanem rzeczywistym. Dopiero w kolejnym kroku, mając na względzie przedmiot i cel wyceny oraz dostępne dane rynkowe rolą rzeczoznawcy majątkowego jest ustalenie rodzaju określanej wartości i sposobu wyceny. W tym miejscu w zależności od segmentu, specyfiki i sytuacji wycenianej nieruchomości oraz dostępnych danych rynkowych, w oparciu o odpowiednio dobraną metodologię oszacowaniu podlega wartość rynkowa nieruchomości.

  Czas realizacji i wycena nieruchomości komercyjnej
  Wykonana przez uprawnionego
  rzeczoznawcę majątkowego
  Już od 4000 złotych
  Gotowa już za 7 dni
  Zamów wycenę
  Przeczytaj o procesie oraz niezbędnych dokumentach >
  W cenie

  • Egzemplarz dokumentu w formie papierowej oraz na życzenie Zleceniodawcy wersja elektroniczna w formacie pliku pdf (skanu wykonanego z oryginalnego operatu szacunkowego, podpisanego i ostemplowanego przez rzeczoznawcę majątkowego).

  Ważne informacje

  Ostateczna cena i termin usługi ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą po zapoznaniu się z przekazanymi przez niego dokumentami i ustaleniu celu wyceny. Cena usługi nie ma związku z wartością nieruchomości i uzależniona jest od rzeczywistej pracochłonności wyceny.

  Co wpływa na cenę?

  • Sytuacja prawna nieruchomości i dostępność niezbędnej dokumentacji
  • Zakres wyceny (lokal niemieszkalny, działka zabudowana budynkiem typowym, działka zabudowana obiektem specjalistycznym, działka niezabudowana)
  • Konieczność przygotowania dodatkowych analiz, wymaganych m.in. przez banki
  • Wsparcie biegłych z zakresu innych branż

  Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności skompletowania przez rzeczoznawcę majątkowego dodatkowej dokumentacji dotyczącej wycenianej nieruchomości bądź wsparcia biegłych z zakresu budownictwa czy instalacji technicznych.
  Wymagane dokumenty
  1
  Wycena lokalu użytkowego z rynku pierwotnego (lokal od dewelopera, w tym lokal w budowie)
  • umowa deweloperska, umowa rezerwacyjna lub umowa przedwstępna sprzedaży lokalu
  • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli budynek został oddany do użytkowania)
  • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej na której realizowana jest inwestycja (jeśli dotyczy)
  • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki gruntu na której realizowana jest inwestycja
  • rzut kondygnacji lokalu z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń
  • prospekt informacyjny dot. opisu konstrukcji i standardu wykończenia budynku i lokalu
  • kosztorys prac wykończeniowych (jeśli dotyczy)
  • inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  2
  Wycena lokalu użytkowego z rynku wtórnego (lokal „z drugiej ręki”)
  • umowa przedwstępna kupna-sprzedaży lokalu (jeśli dotyczy)
  • numer księgi wieczystej nieruchomości lokalowej
  • dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży)
  • wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej dla działek gruntu na których posadowiony jest budynek z wycenianym lokalem
  • kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy)
  • umowa najmu lokalu (jeśli dotyczy)
  • wypis z rejestru lokali
  • inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  3
  Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem komercyjnym (biurowym, handlowym, usługowym, magazynowym, produkcyjnym)
  • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (jeśli dotyczy)
  • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej (jeśli została założona)
  • dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste)
  • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działek umowy najmu powierzchni
  • mapa zasadnicza
  • dokumentacja techniczna obiektów budowlanych
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
  • inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  4
  Wycena działki niezabudowanej (działka inwestycyjna)
  • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej (jeśli dotyczy)
  • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej (jeśli została założona)
  • dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste)
  • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki
  • mapa zasadnicza
  • decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli dotyczy)
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy)
  • inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  Skontaktuj się ze mną już teraz!
  zadzwoń już teraz
  Szukasz przydatnych informacji? Zajrzyj na naszego bloga.
  Przejdź do bloga i czytaj więcej artykułów >
  zadzwoń już teraz
  Opinie klientów

   Zadzwoń 881 368 359(pon-pt, 9-17)poza wyznaczonymi godzinami skorzystaj z poniższego formularza

   Formularz kontaktowy