Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to postępowanie w wyniku którego uprawniony rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lub innych praw. Elementem końcowym postępowania jest dokument w formie operatu szacunkowego. Koszt realizacji usługi wyceny nieruchomości w Lublinie, na terenie miast oraz mniejszych miejscowości województwa lubelskiego jest zróżnicowany i zależny od wielu czynników. Należy pamiętać jednak, że koszt wykonania usługi powinien zostać określony przez rzeczoznawcę majątkowego na samym początku współpracy. Warto przy tym postarać się o dostarczenie rzeczoznawcy niezbędnych do wyceny dokumentów – to nie tylko przyspieszy termin realizacji operatu szacunkowego, ale również pozwoli zmniejszyć jego koszt.

Do podstawowych czynników wpływających na koszt wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego należą:

  1. rodzaj, złożoność i specyfika nieruchomości oraz jej części składowych, zakres wyceny

W przypadku gdy wycenie podlega nieruchomość która ma być np. przedmiotem zabezpieczenia kredytu bankowego, a jednocześnie jest w trakcie rozwoju (budowy, remontu) oszacowanie wartości wymaga od rzeczoznawcy szerszej analizy rynku i określenia dodatkowej wartości po zakończeniu rozwoju. Większej pracochłonności wymagają także nieruchomości o niestandardowych parametrach, rzadziej występujące w obrocie na rynku, a także obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

  • kompletność przekazanej przez Zlecającego wycenę niezbędnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości 

W sytuacji gdy rzeczoznawca majątkowy zmuszony jest pozyskać niezbędne dokumenty we własnym zakresie koszt usługi wyceny nieruchomości jest wyższy. Związane jest to nie tylko ze zwiększoną czasochłonnością wykonania operatu szacunkowego, ale również z kosztami pozyskania dokumentów udostępnianych przez urzędy odpłatnie.

  • termin i warunki współpracy 

Do kluczowych elementów wpływających na koszt wykonania operatu szacunkowego należy termin realizacji usługi. Zgłoszenie chęci nawiązania współpracy z większym wyprzedzeniem pozwala rzeczoznawcy na precyzyjne zaplanowanie terminarza. Bieżące obłożenie pracą determinuje proponowany termin realizacji usługi.

  • cel sporządzenia operatu szacunkowego lub innego opracowania

W zależności od celu wyceny koszt wykonania operatu szacunkowego może być wyższy.

  • koszty poniesione przez rzeczoznawcę majątkowego w toku niezbędnych czynności

Wycena nieruchomości położonych w miejscowościach w większej odległości związana jest z wyższymi kosztami dojazdu na oględziny nieruchomości, również wydruk większej liczby egzemplarzy operatu szacunkowego wpływa na koszt wykonania usługi.

  • rodzaj i złożoność dodatkowych analiz

Zdarza się, że banki lub inne instytucje wymagają wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego dodatkowych analiz. W związku ze zwiększoną pracochłonnością i czasochłonnością koszt wykonania operatu szacunkowego ulega podwyższeniu.

Ustalenie ramowego cennika usługi wyceny nieruchomości ze względu na mnogość czynników warunkujących jej koszt jest trudne do zrealizowania. Ze względu na powyższe ostateczny koszt wykonania operatu szacunkowego ustalany jest każdorazowo indywidualnie.