Sylwia Śledzicka / tel. +48 881 368 359 / e-mail: s.sledzicka@rzeczoznawcalubelskie.pl
Wycena domu
Wycena domu to inaczej wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Wycena może obejmować dom istniejący, dom w trakcie budowy oraz dom projektowany do wybudowania, dla którego wydano pozwolenie budowlane. Operat szacunkowy wyceny tego rodzaju nieruchomości jest niezbędny m.in. w sytuacji gdy starasz się o kredyt bankowy na zakup domu od dewelopera lub zakup z rynku wtórnego, ale także gdy planujesz wziąć kredyt na zakup działki i budowę domu, dokończenie budowy domu lub jego remont. Do równie częstych celów wyceny domów (nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi) należą m.in. podział majątku, wzajemne rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami i ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości oraz ewentualne wykorzystanie ustalonej wartości w trakcie negocjacji ceny kupna/sprzedaży. Operat szacunkowy jest przydatny do celów spadkowych, skarbowo-podatkowych oraz ubezpieczeniowych i stanowi potwierdzenie zadeklarowanej wartości nieruchomości.

  Skontaktuj się ze mną już teraz!

  Potrzebujesz operatu szacunkowego? Wypełnij formularz poniżej. Zadzwonię do Ciebie w celu ustalenia szczegółów.  Do czego będzie Ci potrzebny operat?
  Uzyskanie kredytu bankowego
  Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości
  Wykorzystanie ustalonej wartości w trakcie negocjacji ceny kupna/sprzedaży
  Cele spadkowe
  Podział majątku
  Wzajemne rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami
  Cele skarbowo – podatkowe
  Cele ubezpieczeniowe
  Kilka kroków i wycena będzie gotowa. Poznaj proces wyceny.
  1
  Pierwszy kontakt
  Kontakt telefoniczny / mailowy / przez formularz w celu ustalenia szczegółów współpracy. Na podstawie informacji dotyczących przedmiotu i celu wyceny zaproponuję cenę i termin wykonania operatu szacunkowego.
  2
  Przekazanie dokumentów
  Posiadane dokumenty dot. nieruchomości możesz przesłać w formie elektronicznej. W przypadku braku niezbędnych dokumentów mogę wystąpić o nie do właściwych urzędów samodzielnie (może to wiązać się z wyższą ceną i wydłużonym czasem realizacji wyceny).
  3
  Kwestie formalne
  Po zaakceptowaniu oferty wspólnie ustalimy termin i sposób płatności oraz datę i godzinę oględzin nieruchomości.
  4
  Oględziny nieruchomości
  W trakcie oględzin ustalę stan nieruchomości i jej otoczenia, sporządzę dokumentację fotograficzną oraz jeśli to konieczne dokonam pomiaru powierzchni nieruchomości.
  5
  Sporządzenie operatu szacunkowego
  W procesie wyceny dokonam oszacowania wartości nieruchomości i wykonam operat szacunkowy.
  6
  Przekazanie operatu szacunkowego
  Gdy operat szacunkowy będzie gotowy ustalimy sposób i termin jego odbioru.
  Proces wyceny
  Operat szacunkowy wyceny domu, sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego stanowi dokument będący efektem procedury wyceny nieruchomości. Proces wyceny działki zabudowanej domem składa się z kilku równie istotnych elementów.
  Ustalenie stanu nieruchomości

  Pierwszym etapem w toku czynności rzeczoznawcy majątkowego jest dokładne ustalenie stanu wycenianej nieruchomości. Wnikliwa analiza dokumentów pochodzących m.in. z rejestru ksiąg wieczystych, rejestru ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji budowlanej i geodezyjnej dotyczącej budynku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych pozwala na precyzyjne określenie przedmiotu i zakresu  wyceny. Cel wyceny jest natomiast ustalany w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

  Oględziny nieruchomości

  Następnym elementem w toku czynności rzeczoznawcy majątkowego są oględziny nieruchomości, w ramach których ocenie podlega stan zagospodarowania działki na której posadowiony jest dom, stan techniczno-użytkowy i standard wykończenia budynku oraz stan otoczenia, dostęp do obiektów infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej.

  Szacowanie wartości nieruchomości

  Podczas oględzin rzeczoznawca majątkowy dokonuje weryfikacji informacji uzyskanych z dokumentów ze stanem rzeczywistym. Dopiero w kolejnym kroku, mając na względzie przedmiot i cel wyceny oraz dostępne dane rynkowe rolą rzeczoznawcy majątkowego jest ustalenie rodzaju określanej wartości i sposobu wyceny.
  W tym miejscu analizie poddaje się w większości przypadków rynek obrotu domami podobnymi do wycenianego. Na podstawie cech różnicujących te nieruchomości oraz lokalnych uwarunkowań rynkowych i specjalistycznej wiedzy wyceniającego oszacowaniu podlega wartość rynkowa domu (nieruchomości gruntowej zabudowanej).

  Czas realizacji i wycena domu
  Wykonana przez uprawnionego
  rzeczoznawcę majątkowego
  Już od 800 złotych
  Gotowa już za 5 dni
  Zamów wycenę
  Przeczytaj o procesie oraz niezbędnych dokumentach >
  W cenie

  Egzemplarz dokumentu w formie papierowej oraz na życzenie Zleceniodawcy wersja elektroniczna w formacie pliku pdf (skanu wykonanego z oryginalnego operatu szacunkowego, podpisanego i ostemplowanego przez rzeczoznawcę majątkowego).

  Ważne informacje

  Ostateczna cena i termin usługi ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą po zapoznaniu się z przekazanymi przez niego dokumentami i ustaleniu celu wyceny. Cena usługi nie ma związku z wartością nieruchomości i uzależniona jest od rzeczywistej pracochłonności wyceny.

  Co wpływa na cenę?

  • Sytuacja prawna nieruchomości i dostępność niezbędnej dokumentacji
  • Zakres wyceny  (dom wykończony, dom w stanie deweloperskim, dom w stanie deweloperskim z kosztorysem na wykończenie lub dom z kosztorysem na remont, dom w trakcie budowy, dom projektowany do wybudowania)
  • Konieczność przygotowania dodatkowych analiz, wymaganych m.in. przez banki
  • Wsparcie biegłych z zakresu innych branż
   

  Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności skompletowania przez rzeczoznawcę majątkowego dodatkowej dokumentacji dotyczącej wycenianej nieruchomości bądź wsparcia biegłych z zakresu budownictwa czy instalacji technicznych.
  Wymagane dokumenty
  1
  Wycena domu z rynku pierwotnego (dom od dewelopera)
  • umowa deweloperska, umowa rezerwacyjna lub umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
  • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie
  • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej na której realizowana jest inwestycja
  • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki gruntu na której realizowana jest inwestycja
  • kosztorys prac wykończeniowych (jeśli dotyczy)
  • dokumentacja techniczna budynku, w tym rzuty kondygnacji budynku z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń
  • mapa zasadnicza
  • prospekt informacyjny dot. opisu konstrukcji i standardu wykończenia budynku
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy)
  • inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  W większości przypadków w/w dokumenty otrzymujesz od Dewelopera przy podpisaniu umowy.
  2
  Wycena domu z rynku wtórnego (dom „z drugiej ręki”)
  • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej (jeśli dotyczy)
  • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie budynku do użytkowania
  • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej na której posadowiony jest dom
  • dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli dotyczy)
  • kosztorys prac budowlanych / remontowych (jeśli dotyczy)
  • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki gruntu na której posadowiony jest dom
  • mapa zasadnicza
  • dokumentacja techniczna budynku, w tym rzuty kondygnacji budynku
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy)
  • inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  3
  Wycena domu w budowie (działka gruntu w trakcie budowy luz z planowaną budową)
  • pozwolenie na budowę
  • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej na której realizowana lub planowana jest inwestycja
  • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki gruntu na której realizowana lub planowana jest inwestycja
  • dokumentacja architektoniczno-budowlana budynku, w tym rzuty kondygnacji budynku z
  • powierzchniami użytkowymi pomieszczeń
  • mapa zasadnicza
  • kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy)
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy)
  • inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  Skontaktuj się ze mną już teraz!
  zadzwoń już teraz
  Szukasz przydatnych informacji? Zajrzyj na naszego bloga.
  Przejdź do bloga i czytaj więcej artykułów >
  zadzwoń już teraz
  Opinie klientów

   Zadzwoń 881 368 359(pon-pt, 9-17)poza wyznaczonymi godzinami skorzystaj z poniższego formularza

   Formularz kontaktowy