Sylwia Śledzicka / tel. +48 881 368 359 / e-mail: s.sledzicka@rzeczoznawcalubelskie.pl
Przedmiot, zakres, cel wyceny – jak wyceniam?
Dowiedz się ile kosztują moje usługi >
Czym jest przedmiot wyceny?
Przedmiot wyceny to inaczej nieruchomość, której wartość w procedurze wyceny nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy.
Wyróżniane rodzaje nieruchomości:

nieruchomości gruntowe niezabudowane (np. działki budowlane, działki letniskowe, działki o funkcji komercyjnej, działki rolne, działki leśne)

nieruchomości gruntowe zabudowane (np. działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi, budynkami komercyjnymi – biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi, działki siedliskowe gospodarstw rolnych)

nieruchomości budynkowe budynki wzniesione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste

nieruchomości lokalowe o funkcji mieszkalnej (mieszkania własnościowe i spółdzielcze)

nieruchomości lokalowe o funkcji niemieszkalnej (np. garaże, lokale użytkowe, lokale usługowe, lokale handlowe, lokale biurowe) inne rodzaje nieruchomości

Co obejmuje wycena?
Zakres wyceny obejmuje rodzaj wycenianego prawa do nieruchomości wraz z wiązką praw z nim związanych oraz ściśle powiązany jest z celem, dla którego rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy lub inne opracowanie.
Do typowych zakresów wyceny należą:

prawo własności nieruchomości gruntowej

prawo użytkowania wieczystego gruntu (z prawem własności do nieruchomości budynkowej)

prawo odrębnej własności lokalu (wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej)

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

prawo użytkowania nieruchomości

służebność gruntowa

służebność przesyłu

prawo dożywocia

nakłady poniesione na nieruchomości

części składowe nieruchomości (np. uprawy i zasiewy, plantacje wieloletnie, drzewostany, naniesienia budowlane, budowle)

prawa zobowiązaniowe (np. najmu, dzierżawy)

inne

Jaki jest cel wyceny?
Cel wyceny to powód dla którego rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy lub inne opracowanie. Może on wynikać z przepisów prawa lub ustaleń ze zleceniodawcą.
Do najczęstszych celów wyceny należą:

zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy (kredytu bankowego zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości)

transakcja sprzedaży lub zamiany nieruchomości

podział majątku, zniesienie współwłasności, rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami

dział spadku

ustalenie wysokości opłaty skarbowej (podatku od spadku / darowizny, podatku od czynności cywilno-prawnych)

ustalenie ceny wywoławczej w postępowaniu przetargowym

ustalenie wysokości ubezpieczenia

sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

ustalenie wysokości należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej

ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

ustalenie ceny nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste lub aktualizacja opłaty z tego tytułu

ustalenie ceny nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub aktualizacja opłaty z tego tytułu

ustalenie podstawy odpisów amortyzacyjnych

ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem / zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. opłata planistyczna)

roszczenie o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem / zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych

ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości lub jej części (przejęcie nieruchomości lub jej części z mocy prawa)

ustalenie wysokości odszkodowania za szkody na nieruchomości oraz czasowe zajęcie nieruchomości lub jej części

postępowanie sądowe, komornicze

sporządzenie sprawozdania finansowego

wniesienie nieruchomości aportem do spółki

ustalenie opłacalności inwestowania w nieruchomość

indywidualne potrzeby Zlecającego

inne

zadzwoń już teraz
Opinie klientów

    Zadzwoń 881 368 359(pon-pt, 9-17)poza wyznaczonymi godzinami skorzystaj z poniższego formularza

    Formularz kontaktowy