Sylwia Śledzicka / tel. +48 881 368 359 / e-mail: s.sledzicka@rzeczoznawcalubelskie.pl
Sylwia Śledzicka
Rzeczoznawca Lubelskie
Studia wyższe – mgr inż. na kierunku geodezja i kartografia
specjalność kataster i gospodarka nieruchomościami – Politechnika Warszawska
Rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia zawodowe nr 8050
tytuł nadany przez Ministra Rozwoju i Technologii uprawniający do działalności zawodowej w zakresie okereślania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale zwiazanych z nieruchomością
Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych – świadectwo nr 1572
świadectwo zdania egzaminu przeprowadzonego przez Związek banków Polskich z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
Regionalne Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Majątkowych
członek stowarzyszenia od 2022 roku
Poznajmy się lepiej. Przeczytaj o moim
wykształceniu oraz uprawnieniach.
1
LOKALIZACJA I ZAKRES USŁUG
Jestem rzeczoznawcą majątkowym działającym na terenie Lublina i powiatów ościennych, a w wybranych specjalizacjach również w obszarze całego województwa lubelskiego. Sporządzam operaty szacunkowe i opinie o wartości nieruchomości m.in. dla celów uzyskania kredytów bankowych, rozliczeń i podziałów majątku, ustalenia opłat planistycznych i opłat adiacenckich, odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości i szkody powstałe na nieruchomości oraz innych, zależnych od potrzeb Zleceniodawcy.
2
WYKSZTAŁCENIE I EDUKACJA
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia, w specjalności kataster i gospodarka nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej. Studia inżynierskie w specjalizacji geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami realizowałam na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz uzyskałam tytuł technika agrobiznesu.
3
UPRAWNIENIA I LICENCJE
Posiadam uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego nr 8050 nadane przez Ministra Rozwoju i Technologii, uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie szacowania wartości nieruchomości oraz wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Świadectwo nr 1572 wydane przez Związek Banków Polskich, potwierdzające pozytywny wynik egzaminu z zakresu „Wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenie wierzytelności bankowych” z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i wpis na tzw. „listę bankową” upoważnia mnie do sporządzania operatów szacunkowych dla banków w Polsce. Od 2022 r. jestem członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez regularny udział w szkoleniach branżowych dotyczących wyceny nieruchomości, rynku nieruchomości i zmian zachodzących na rynku nieruchomości.
Skontaktuj się ze mną jeśli potrzebujesz:
Operaty
operat szacunkowy Lublin
operat szacunkowy województwo lubelskie
operat szacunkowy do celów skarbowo-podatkowych
operat szacunkowy do negocjacji ceny sprzedaży nieruchomości
Wyceny
wycena nieruchomości dla banku do kredytu hipotecznego
wycena mieszkania
wycena domu
wycena działki
ustalenie ceny nieruchomości do przetargu
określenie wartości nieruchomości do ubezpieczenia
określenie wartości nieruchomości do Urzędu Skarbowego
określenie ceny sprzedaży nieruchomości
Inne
odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
opłata planistyczna
opłata adiacencka
opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej / leśnej
oględziny nieruchomości
analiza rynku nieruchomości
zadzwoń już teraz
Opinie klientów

    Zadzwoń 881 368 359(pon-pt, 9-17)poza wyznaczonymi godzinami skorzystaj z poniższego formularza

    Formularz kontaktowy