Sylwia Śledzicka / tel. +48 881 368 359 / e-mail: s.sledzicka@rzeczoznawcalubelskie.pl

Wymagane dokumenty

Wycena mieszkania
1
Wycena mieszkania własnościowego z rynku pierwotnego (mieszkanie od dewelopera, w tym mieszkanie w budowie)
Pobierz PDF
– umowa deweloperska, umowa rezerwacyjna lub umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania – pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli budynek został oddany do użytkowania) – numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej na której realizowana jest inwestycja – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działek gruntu na których realizowana jest inwestycja – rzut kondygnacji mieszkania z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń – prospekt informacyjny dot. opisu konstrukcji oraz standardu wykończenia budynku i mieszkania – kosztorys prac wykończeniowych (jeśli dotyczy) – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego W większości przypadków w/w dokumenty otrzymujesz od Dewelopera przy podpisaniu umowy.
2
Wycena mieszkania własnościowego z rynku wtórnego (mieszkanie „z drugiej ręki”)
– umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania (jeśli dotyczy) – numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej – dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli dotyczy) – wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej dla działek gruntu na których posadowiony jest budynek z wycenianym mieszkaniem – wypis z rejestru lokali – kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy) – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
3
Wycena mieszkania spółdzielczego z rynku wtórnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego „z drugiej ręki”)
– umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania (jeśli dotyczy) – numer księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (jeśli została założona) – zaświadczenie właściwej spółdzielni mieszkaniowej zawierające informację dot. oznaczenia lokalu i osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku braku księgi wieczystej) – dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli dotyczy) – numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej (w przypadku braku księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) – kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy) – wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej dla działek gruntu na których posadowiony jest budynek z wycenianym lokalem – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
Wycena domu
1
Wycena domu z rynku pierwotnego (dom od dewelopera)
– umowa deweloperska, umowa rezerwacyjna lub umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie – numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej na której realizowana jest inwestycja – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki gruntu na której realizowana jest inwestycja – kosztorys prac wykończeniowych (jeśli dotyczy) – dokumentacja techniczna budynku, w tym rzuty kondygnacji budynku z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń – mapa zasadnicza – prospekt informacyjny dot. opisu konstrukcji i standardu wykończenia budynku – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy) – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego W większości przypadków w/w dokumenty otrzymujesz od Dewelopera przy podpisaniu umowy.
2
Wycena domu z rynku wtórnego (dom „z drugiej ręki”)
– umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej (jeśli dotyczy) – pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie budynku do użytkowania – numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej na której posadowiony jest dom – dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli dotyczy) – kosztorys prac budowlanych / remontowych (jeśli dotyczy) – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki gruntu na której posadowiony jest dom – mapa zasadnicza – dokumentacja techniczna budynku, w tym rzuty kondygnacji budynku – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy) – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
3
Wycena domu w budowie (działka gruntu w trakcie budowy luz z planowaną budową)
– pozwolenie na budowę – numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej na której realizowana lub planowana jest inwestycja – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki gruntu na której realizowana lub planowana jest inwestycja – dokumentacja architektoniczno-budowlana budynku, w tym rzuty kondygnacji budynku z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń – mapa zasadnicza – kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy) – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy) – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
Wycena działki
1
Wycena działki niezabudowanej (pusta działka)
– umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej (jeśli dotyczy) – numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej (jeśli została założona) – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy) – decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli dotyczy) – mapa zasadnicza – dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli dotyczy) – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
Wycena nieruchomości komercyjnej
1
Wycena lokalu użytkowego z rynku pierwotnego (lokal od dewelopera, w tym lokal w budowie)
– umowa deweloperska, umowa rezerwacyjna lub umowa przedwstępna sprzedaży lokalu – pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli budynek został oddany do użytkowania) – numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej na której realizowana jest inwestycja (jeśli dotyczy) – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki gruntu na której realizowana jest inwestycja – rzut kondygnacji lokalu z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń – prospekt informacyjny dot. opisu konstrukcji i standardu wykończenia budynku i lokalu – kosztorys prac wykończeniowych (jeśli dotyczy) – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
2
Wycena lokalu użytkowego z rynku wtórnego (lokal „z drugiej ręki”)
– umowa przedwstępna kupna-sprzedaży lokalu (jeśli dotyczy) – numer księgi wieczystej nieruchomości lokalowej – dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży) – wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej dla działek gruntu na których posadowiony jest budynek z wycenianym lokalem – kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy) – umowa najmu lokalu (jeśli dotyczy) – wypis z rejestru lokali – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
3
Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem komercyjnym (biurowym, handlowym, usługowym, magazynowym, produkcyjnym)
– umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (jeśli dotyczy) – numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej (jeśli została założona) – dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste) – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działek – umowy najmu powierzchni – mapa zasadnicza – dokumentacja techniczna obiektów budowlanych – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
4
Wycena działki niezabudowanej (działka inwestycyjna)
– umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej (jeśli dotyczy) – numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej (jeśli została założona) – dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste) – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki – mapa zasadnicza – decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli dotyczy) – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy) – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
Wycena gospodarstwa rolnego
1
Wycena nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (działek siedliskowych, działek niezabudowanych, rolnych i leśnych)
– umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej (jeśli dotyczy) – numer księgi wieczystej nieruchomości (jeśli została założona) – dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt własności ziemi) – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki gruntu na której realizowana jest inwestycja – dokumentacja techniczna obiektów budowlanych (jeśli dotyczy) – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej – mapa zasadnicza – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy) – decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli dotyczy) – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego

zadzwoń już teraz
Opinie klientów

    Zadzwoń 881 368 359(pon-pt, 9-17)poza wyznaczonymi godzinami skorzystaj z poniższego formularza

    Formularz kontaktowy