Sylwia Śledzicka / tel. +48 881 368 359 / e-mail: s.sledzicka@rzeczoznawcalubelskie.pl
Przygotowanie operatu szacunkowego dla urzędów
usługi sporządzenia operatu szacunkowego ustalane są indywidualnie i zależą w szczególności od przedmiotu, zakresu i celu wyceny oraz liczby operatów do wykonania.
cena i termin
ZAMÓW WYCENĘ
Dowiedz się ile kosztują moje usługi >
Nieprawidłowy format pliku
Kilka kroków i wycena będzie gotowa. Poznaj proces wyceny.
1
Pierwszy kontakt
Kontakt telefoniczny / mailowy / przez formularz w celu ustalenia rnszczegółów współpracy. Na podstawie informacji dotyczących rnprzedmiotu i celu wyceny zaproponuję cenę i termin wykonania rnoperatu szacunkowego.
2
Przekazanie dokumentów
Posiadane dokumenty dot. rnnieruchomości możesz przesłać w rnformie elektronicznej. W przypadku rnbraku niezbędnych dokumentów rnmogę wystąpić o nie do właściwych rnurzędów samodzielnie (może to rnwiązać się z wyższą ceną i rnwydłużonym czasem realizacji rnwyceny).
3
Kwestie formalne
Po zaakceptowaniu oferty wspólnie ustalimy termin i sposób płatności oraz datę i godzinę oględzin nieruchomości.
4
Oględziny nieruchomości
W trakcie oględzin dokonam ustalenia stanu nieruchomości i jej otoczenia, sporządzę dokumentację fotograficzną oraz jeśli to konieczne dokonam pomiaru powierzchni nieruchomości.
5
Sporządzenie operatu szacunkowego
W procesie wyceny dokonam rnoszacowania wartości nieruchomości rni wykonam operat szacunkowy.
6
Przekazanie operatu szacunkowego
Gdy operat szacunkowy będzie gotowy ustalimy sposób i termin jego odbioru.
Wymagane dokumenty
1
Do najczęściej występujących celów wyceny realizowanych dla urzędów należą:
– ustalenia wysokości opłat planistycznych – ustalenia wysokości opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych – ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu – ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości lub jej części, przejęcie z mocy prawa, czasowe zajęcie nieruchomości – ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości – ustalenia wysokości czynszu lub dzierżawy – ustalenia wysokości opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – ustalenia ceny nieruchomości do przetargu – ustalenia ceny kupna – sprzedaży nieruchomości – ustalenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej – dla celów innych w zależności od potrzeb Zamawiającego – zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części
2
Podstawowymi dokumentami niezbędnymi w procesie wyceny są:
– numer księgi wieczystej nieruchomości – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki – mapa zasadnicza – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy) – decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli dotyczy) – inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego

zadzwoń już teraz
Opinie klientów

    Zadzwoń 881 368 359(pon-pt, 9-17)poza wyznaczonymi godzinami skorzystaj z poniższego formularza

    Formularz kontaktowy